چاپ        ارسال به دوست

برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی تهران

به گزارش ایحا از تهران، جلسه دفاعیه دانشجو مریم خزایی رشته تحصیلی تفسیر و علوم قرآن مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «تفاوت معنایی کاربرد مصدر مؤول و مصدر صریح در آیات قرآن کریم» با راهنمایی دکتر رضا امانی   و داوری دکتر عباسعلی حسن پور در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد. این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۸ پذیرفته شد.
در بخشی از این پابان نامه میخوانیم: در بحث از مصدر مؤول مطلبی که در قدم اول باید مورد بحث قرار بگیرد ساختار مصدر مؤول است که متشکل از یک حرف مصدری و جمله یا کلمه ای است که بعد از آن قرار می گیرد. حروف مصدری عبارتند از:"ان،أنَّ،ما،لو،کی" اصطلاح مصدرمؤول و مصدر صریح در ادبیّات عرب کاربرد زیادی دارند و گذشته از نحویّون، در کلام فقها، لغویّون و ... نیز استعمال این دو اصطلاح متداول است، بی شک این کاربرد و استعمال زیاد به دلیل نیاز فراوان به این دو اصطلاح است. باتوجّه به جایگاهی که مصدر مؤول و مصدر صریح در ادبیّات دارند، شناخت معنای آنها می تواند از اهمّیّت زیادی برخوردار باشد. چرا که با شناخت معنای آن دو و به تبع آن یافتن ارتباطی که با هم از نظر معنایی دارد میتواند به فهم هر چه بیشترشان کمک کند. بخصوص در زمینه استفاده از منابع دینی كه عدم تفکیک آنها از نظر معنایی می تواند مشکلات زیادی را به وجود آورد؛ زیرا منشأ بسیاری از اشتباه ها، خلط بین معانی مختلف است؛ چه بسا استفاده از اصطلاحی در یک علم که معنای خاصّ آن علم را دارد با معنایی که در علم دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، مسیر بحث را بطور کلّی منحرّف می سازد. مطلبی که در این پژوهش خصوصاً نیز به آن پرداخته شده است دلالت مصدر صریح و فعل به طور جداگانه و سپس دلالت مصدر مؤول و برتری ای که بر این دو از نظر معنایی دارد می باشد. لذابرای یافتن این تفاوت ناگزیر از رجوع به تفاسیر ادبی هستیم .
مهم ترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از: کارکردهای معنایی مصدر مؤول در ده جزء اول قرآن و تطبیق آن با مصدر صریح کارکردهای معنایی مصدر مؤول در ده جزءدوم قرآن و تطبیق آن با مصدر صریح کارکردهای معنایی مصدر مؤول در ده جزء سوم قرآن و تطبیق آن با مصدر صریح


١٥:٠٥ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٤٠٠    /    عدد : ٥٠٠٠    /    تعداد نمایش : ١٠١خروج