عدم تشکیل کلاس دکتر خوش نظر مورخ 99/12/09
عدم تشکیل کلاس دکتر خوش نظر مورخ 99/12/09
 ١٣٩٩/١٢/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه تغییر برنامه درسی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که واحد درسی نحو کاربردی 2 را با استاد دکتر کاظم زاده اخذ نموده اند.
 ١٣٩٩/١٢/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه آموزشی در خصوص برگزاری کلاس ها در نیمسال دوم
اطلاعیه آموزشی در خصوص برگزاری کلاس ها در نیمسال دوم
 ١٣٩٩/١٢/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مصوبات شانزدهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ارزیابی مستمر دانشجویان در ترم ۳۹۹۲ (نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹)
مصوبات شانزدهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ارزیابی مستمر دانشجویان در ترم ۳۹۹۲ (نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹)
 ١٣٩٩/١٢/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی در شرف فارغ اتحصیلی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی در شرف فارغ اتحصیلی
 ١٣٩٩/١١/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت انتخاب واحد
مهلت انتخاب واحد
 ١٣٩٩/١١/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز نیم سال دوم سال تحصیلی و چگونگی برگزاری دروس
آغاز نیم سال دوم سال تحصیلی و چگونگی برگزاری دروس
 ١٣٩٩/١١/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
راهنمای انتخاب واحد درسی بهمن 99
راهنمای انتخاب واحد درسی بهمن 99
 ١٣٩٩/١١/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>