برگزاری کارگاه آموزشی « رفع اضطراب و راههای جلوگیری از آن»
کارگاه آموزشی "رفع اضطراب و راههای جلوگیری از اضطراب" توسط سرکار خانم کهریزی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه به صورت مجازی برگزار گردید .
 ١٤٠٠/٠٣/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتشارسومین شماره نشریه انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
سومین دو ماهنامه علمی فرهنگی «اندیشه» توسط انجمن علمی دانشجوئی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه منتشرگردید .
 ١٤٠٠/٠٢/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست علمی بایسته ها و نبایسته های روزه داری در دانشکده کرمانشاه
نشست علمی بایسته ها و نبایسته های روزه داری ماه مبارک رمضان توسط دکتر زهره نریمانی عضو محترم هیأت علمی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه به صورت مجازی برگزار گردید .
 ١٤٠٠/٠٢/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاعیه به صورت مجازی
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه
جلسه دفاعیه خانم معصومه صادق پور رشته علوم قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی سیر تحول معنای واژگان منتخب در حوزه دینی در قرآن کریم براساس الگوی معناشناسی تاریخی (جزء 1و2)" با راهنمایی دکترمسعود اقبالی و داوری دکتر زهره نریمانی به صورت مجازی توسط دانشکده کرمانشاه برگزار گردید.
 ١٤٠٠/٠٢/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست علمی تخصصی نقد نظریه دین و قدرت دکتر سروش در دانشکده کرمانشاه
نشست علمی تخصصی نقد نظریه "دین و قدرت" دکتر عبدالکریم سروش توسط دکتر اسماعیلی عضو محترم هیأت علمی در دانشکده علوم قرآنی خمین به صورت مجازی برگزار گردید .
 ١٤٠٠/٠٢/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>