نشست هیأت الرسول دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

نشست هیأت الرسول دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

به گزارش ایحاء از کرمانشاه؛ جلسه اعضای هیأت الرسول با حضور مسئول محترم فرهنگی و دانشجویی و بسیجیان فعال دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در محل سالن جلسات این مرکز برگزار گردید. موضوعات مطرح شده در جلسه مواردی همچون: هماهنگی و انسجام بخشی به فعالیت‌های فرهنگی تشکل‌ها و بررسی مسائل و چالش های موجود، رفع چالش‌ها و ایجاد فرصت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت کرمانشاه
عکاس

مدیر سایت کرمانشاه